HELPENDE HANDJES

DE PAGADDERS VAN HET BESTUUR

Johan Sermeus

Secretaris

Gerda De Cré

Voorzitster

VELE HANDJES MAKEN HET WERK LICHT

Toby Van Vaerenbergh

Bestuurslid

Mark De Cré

Bestuurslid

Nathalie Buelens

Penningmeester

ARGENTA STROMBEEK GEEFT ONS EEN FINANCIEEL DUWTJE IN DE RUG!

DJEMBEFOLI GEEFT ONS OOK EEN FINANCIEEL DUWTJE IN DE RUG!

OOK FRITUUR 'T KROKANTJE STEUNT ONS!

JOHAN SERMEUS SPONSORDE ONS OOK!

EN WE DOEN ER NOG EEN PAAR BIJ!

EN OOK CERA REGIONAAL SPONSORT ONS!

ONZE SYMPATHISANTEN:

OPEN DOEK


OPEN DOEK IS HET

OVERKOEPELEND ORGAAN VAN LIEFHEBBERSTONEELVERENIGINGEN EN BEGELEIDT ONS

IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.